ALLDISCOUNTS.PH COMING SOON. FOLLOW US ON FACEBOOK. WE WILL INFORM YOU AS SOON AS WE LAUNCH OPERATION.

Filters:

Zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Alldiscounts.ph, se sídlem , IČ: 2629217, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail

 2. E-mail je nutné zpracovat za účelem zasílání vybraných nabídek. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti 

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Poskytovatel softwaru Liquid Design s.r.o., IČ 283 17 599, se sídlem Josefská 612/15, Brno
  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů


Thank you for visiting! To help improve your browsing experience, this site may use cookies, web beacons, tracking pixels, and other tracking technologies while you access the site. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. For more information please read our Cookies Policy.